Çorum haberler haberleri son dakika gelişmeleri

Çorum haberler haberleri son dakika gelişmeleri

Kurkorumalı mevduat uygulamasını bir yıl daha uzatan bir düzenleme de bu teklifiniçerisinde mevcut. Yaşlıve engelli aylıklarındaki yersiz ödeme kaynaklı alacakları da terkin ettik. Tıpve diş hekimliği son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme imkânınısağlayan düzenlemeyi de bu teklifle hayata geçirmiş olduk. Çatılardagüneş enerjisinde elektrik üretimine vergi muafiyeti sağlayan, özellikle 25kilovatsaatten 50 kilovatsaate yükselten bir düzenlemeyi gerçekleştirmiş olduk\. Arkadaşlarını davet et, birlikte oynayın ve özel bonuslar kazanın. sahabet güncel giriş\. BAŞKAN– Sayın milletvekilleri, lütfen biraz sessiz… Lütfen…

Bugün yine Millî Eğitim Bakanlığıiki türlü eğitim veriyor; örgün eğitim, yaygın eğitim. Tabii, bununla alakalı buralarda çeşitli gruplargörev yapıyorlar. Bu gruplarda -usta öğretici veya uzman- ilkokul diploması olupfarklı meziyetleri olanlar istihdam edildiği gibi, sadece ortaokul diplomasıolup farklı meziyetleri olanlar, lise, yüksekokul ve üniversite mezunu olanlaristihdam ediliyor. Yasal olarak da biz bunların ek ders ücretlerini, maaşlıeleman olmadıkları için, kısa süreli anlaşmalarla istifade edilen şahıslaroldukları için öğretmenlerin ek ders ücretleriyle ilişkilendirmişiz.Dolayısıyla, bu durumda böyle bir vakayla karşı karşıyayız. AYHANBARUT (Devamla) – 2020 yılında üre gübrenin tonu 1.800 lirayken, 2021 yılında 4bin liraydı, bu yıl 14 bin lirayı geçti. Geçen senegeçtiğimiz sezonda 1 kilogramının maliyeti 6 liraydı, 15 lira ortalamadansatıldı, sezon sonunda 25 liraya gitti ancak gelin görün ki bu sene Adana’da,Urfa’da pamuk fiyatları liraya kadar geriledi, oysaki maliyet bölgeleregöre 16 lira ila 20 lira arasında değişmekteydi. Maliyetler 4-5 kat artarken enflasyon yükseliyor, döviz artıyor, mazotyükseliyor, gübrelere zamlar sağanak gibi gelirken ne hikmetse üreticikazanamıyor. Şükürlerolsun ki bugün geldiğimiz noktada hayatın her alanında gençlerin daha etkinolduğunu görmekteyiz. Gençler sahip oldukları dinamizmle her platformdavarlıklarını daha fazla hissettiriyor. İnşallah, önümüzdeki dönemdegençlerimizin adını daha çok duyacak, gençlerin başarılarını çok dahafazlasıyla konuşacağız. Bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hemHükûmetimiz hem de yerel yönetimlerimiz eliyle gençlerimize hizmet etmeye devamedecek, onların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda eksiklerini gidermek içinvar gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çölyakhastalarının kullandığı ürünler zaten normalden daha pahalı iken gelen zamlarlabirlikte hepten alınamaz duruma gelmiştir.

Üretici fiyat endekslerine göreönümüzde duran kış aylarının büyük maliyetler getireceğini göz önünealdığımızda hayat pahalılığına karşı özellikle barınma, ısınma ve gıda olmaküzere temel ihtiyaçlara dair acilen bir yardım paketi, destek paketiaçıklanmalıdır, talebimiz budur. Erdoğan’ın “Ben ekonomistim.”hülyasını söze döktüğünden sonra enflasyon verileri açıklandı. Boyalı TÜİKverileri var biliyoruz; aylık bazda yüzde 3,54, yıllık ise 85,51 olarakaçıklandı. ENAG’ınverileri çok farklı tabii, buna göre aylık bazda 7,18, yıllık bazda ise yüzde185,35 arttı. Havalarınsoğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı hayatımıza tekrar girmiş oldu. Pandemi tedbirleri süreç gereği gevşetilmiş olsa datüm vatandaşlarımızı kendi tedbirlerini almaya davet ediyorum. Bir hekim olarak tüm vatandaşlarımızı grip aşısı olmayadavet ediyorum ayrıca.

Her şey güvenlik eksenlidüşünülüyor ama düşünülen yurttaşın güvenliği değil. Bakın, Yüksekova İpekyoluüzerinde sürekli kazalar yaşanmakta. Bu güzergâhta bir sürü okul bulunmasınarağmen ne bir üst geçit ne bir alt geçit mevcut değildir. Bu yol şimdi yine yapılıyorama yollar daraltılmış, kavşak yok, trafik levhaları yok, alt geçit yok, üstgeçit yok. Bumesuliyeti kuranların aziz hatırasına borçlu olduğumuz duygusuyla, 99’uncuyılında tekrarladım; “100’üncü yılında memleket hizmetini devralmış biriradenin temsilcisi olarak” Burada vazifemizin başındayız.” demeyi çok arzuederiz. BAŞKAN– Önerge üzerinde söz talebi Sayın Tulay Hatımoğulları Oruç’un. Değerlimilletvekilleri, ekranları başında bizi izleyen değerli yurttaşlarımız vehukukun üstünlüğünü inşa etmek için, herkes için adaleti savunan değerlimeslektaşlarım, avukatlar; bugün onların sorunlarından bahsedeceğim. İnanıyoruzki adaletin tecelli edeceği, herkese eşit uygulanacağı, hukukun üstün olacağıgünler yakındır. 42’ncimadde ve bu kanun teklifinin birçok maddesine itirazımız yok ama burada önemliolan bu kanun teklifinin Hükûmetin ne hâlde olduğunu gösteren bir tabloyu bizegösterdiği için önemli olduğunu varsayıyorum. BAŞKAN– Önerge üzerinde söz talebi Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun. Ayrıcabilinmeyen bir şey daha var, KİT Komisyonunda bunu çok uzun tartışmalarlagündeme getirdik ve getirmeyi sürdüreceğiz, Millî Piyangoyu Sayıştay denetliyorama idari olarak var olan Millî Piyangonun Genel Müdürünü ve Genel Müdürleberaber idare kısmını denetliyor.

Mevsimlik sebze ve meyveler ile C vitamini içerengıdaların tüketilmesi gerekmektedir. Hijyen ve temizliğe dikkat edelim,özellikle ellerimizi çok sık yıkayalım. Bu tedbirlerle kış aylarını dahasağlıklı atlatabiliriz diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Üniversiteöğrencileri hayat pahalılığından eğitimlerine odaklanamaz duruma geldi. Büyükşehirlerde öğrenim gören öğrenciler geçinebilmek için, üç öğün yemek yemektenvazgeçip üzerine çalışmak zorunda kalıyor. Yurt imkânından faydalanamayanöğrenciler ise yarı aç dolaştıklarını söylüyorlar. Milyonlarca öğrenci biryandan eğitim alma telaşındayken diğer yandan barınma ve beslenme içinçalışıyor. Özellikle asgari ücretli ailelerin üniversite okuyan çocukları çokbüyük sıkıntı yaşıyor. Üniversite öğrencilerine burs ya da geri ödemeli olarakverilen aylık 850 liraysa hiçbir ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Ülkenin içindebulunduğu ekonomik kriz ve enflasyon değerleri göz önüne alınarak üniversiteöğrencilerine verilen bursların 2.500 lira, KYK kredilerinin 3.500 liraseviyesine yükselmesi gerekmektedir. Sporkenti Mersin’imiz ulusal ve uluslararası birçok şampiyonaya ve etkinliğe evsahipliği yapmaya ve spor etkinliklerinde marka bir şehir olmaya ve adından sözettirmeye devam etmektedir.

İRFANKAPLAN (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıylaselamlıyorum. Arkadaşlar,taşeronda işçi çalıştırmak ve bunları da kamuda kadroya almamak bir modernkölelik anlayışını kabullenmektir. Sosyal devlet anlayışıyla… Bu yaklaşım doğrubir yaklaşım değildir. O nedenle taşeronda olan -hangi kurumda olsa- tümarkadaşlarımızın mutlak suretle çalıştıkları kurum kadrolarına bir an öncegeçişlerini sağlayacak kanun maddesi buraya getirilsin, tüm partiler olarakdestek verelim ve bu mağduriyetleri sonlandıralım. Ayrıca,yıllardır yardımcı zabıta olarak çalışan ya da itfaiyede aynı konumda olanlarbulunuyor. Bu kardeşlerimiz zabıta yani 657’ye tabi memur olan zabıtayla aynıişi yapıyorlar. Onları gönderiyorsunuz, denetime çıkıyorlar, yıkımla ilgilisorumlulukları var, hiçbir güvenceleri yok, üstlerine giydirilen zabıtaüniformasının dışında ne yazık ki işçi statüsündeler. Bu arkadaşlara, Türkiyegenelinde, ciddi anlamda haksızlık yapılıyor. Hadi belediyedeki geçiciişçileri, mevsimlik işçileri görmezden gelip onları kenara ittiniz ama zabıtada görünmez değil ki kardeşim, her gün zabıta gözünüzün önünde. Bu bağlamda zabıtada, yardımcızabıta tanımıyla işçi statüsünde çalışan tüm zabıtalara bir an önce kadrohakları verilmeli. Onlar da asıl işi yapıyorlar, belediyenin bütünçalışmalarında yer alıyorlar ama kadroları yok; İçişleri Bakanlığı tarafındanzabıta memurlarının kadroları verildiğinde kadro açığı olmadığı için de neyazık ki bugüne kadar o arkadaşlarımızın sorunlarına kulak tıkandı.

  • ENGİNALTAY (İstanbul) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, sizi ve Genel Kurulusaygıyla selamlıyorum.
  • HevselBahçeleri, 2015 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alındı.Bölgenin arazisi, koruma altında olmasına rağmen iktidar ve aparatı olankayyum, Hevsel Bahçeleri ve bölge arazisi üzerinden rant devşirme arayışınagirmiş durumda.
  • BAŞKAN– Sayın milletvekilleri, çalışmamız devam ediyor, ekranlar açık; saat dokuzugeçmedi, vatandaşlarımız bizi seyrediyor.

Kasıt içermeyen veya sonucu çokdeğiştirmeyen uygulamalar neticesinde verilen cezaların tekrardan dikkatealınması ya da disiplin cezalarının çeşitlendirilmesi uygun olacaktır. Sözkonusu torba kanun teklifi toplumu esas almak yerine iktidarın seçime yönelikbir makyaj yapma gayretinden öte bir şey değildir. Emeği bilinçli şekildesömüren ve yoksullaştıran AKP, bu torba yasa teklifinde olduğu gibi gözboyamaya dönük düzenlemeler yaparak yurttaşların asıl canını yakan sorunlarınçözümlerini görmezden geliyor, oysa halkın derdi tasası bambaşka. Önümüzde çokçetin ve zorlu geçeceği ortada olan bir kış mevsimi geliyor. Yükselen enerjifiyatları yakında yurttaşların cebini de canını da daha fazla yakmaya devamedecek. KurtuluşSavaşı’nın kurmay kadrosunun her birisinde aynı hassasiyeti görürsünüz. MangalDağı’nda çekilmek zorunda kalan Selahattin Adil Paşa’nın çekilme emri, gönlünehicran olarak düşmüş Mustafa Kemal’in “5’inci Tümene Türk tarihine kahramanlarolarak düşmesini emrediyorum.” derken vazetmiş olduğu ölüm emri bizim yaşamparolamızdır. Aynı hassasiyet Deli Halit Paşa’da vardır, aynı hassasiyetFahrettin Paşa’da vardır Medine önlerinde, aynı hassasiyet Şükrü Paşa’da vardırErzurum’da. Yaşamak için evlatlarını ölüme gönderebilecek hassasiyet bize buvatanı ve bu cumhuriyeti hediye etmiştir. AdanaHavaalanı, hava ulaşımına 1937 senesinde başladı ve 1956 yılından itibaren deuluslararası seferlere hizmet eden bir havalimanı oldu; yirmi dört saatkesintisiz bir şekilde iç ve dış hatlarda hizmet veren bir havaalanı. 2021yılında Adana Havalimanı’ndan 40 binden fazla uçuş gerçekleşmiş, 5 milyondanfazla yolcu taşınmış. Çukurova BölgeselHavalimanı’nın temelleri atıldığında yani 2013’te.

Leave a Comment

Bültene Abone Olun


Hakkımızda

Fzt.Şeyhmus Kazan Kısa Açıklama

Çalışma Saatleri

Pztsi - Cuma: 8.00 - 18.00Cumartesi: 10.00 - 13.00Pazar: Kapalı

İletişim

Telefon: 0544 632 04 05Barajyolu, Boğalar AVM Karşısı Saray 1 Ekmek Fırını Yanı ( Yapı Kredi Bankası Üstü ) Kat:2/Daire:4, Seyhan, Adana,İletişim
Open chat